INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Vi tar det på allvar!

Precis som du följer Vilhelm’s Byggvaror AB utvecklingen av Coronaviruset noga och efterlever alla myndighetsdirektiv som utställts. Vår högsta prioritet är givetvis våra anställda med familj samt kunders och partners hälsa. Samtidigt vet vi att många av er förlitar sig på oss för att fortsätta renovera era hus, fönster & dörrar, även i kristider.

Våran personal är därefter noga informerad om olika säkerhets åtgerder som ska tas såväl på arbetstid som privat. Våra kunder står alltid i fokus och därför är det viktigt för våran del att utöva en ömsesidig respekt för våra kunder, nära och kära!


Alla våra säljkanaler är öppna

Önskar du få ett hembesök av en säljare eller har en inbokad renovering ska du inte behöva vara orolig. Personalen som besöker dig har fått en kortare utbildning på vad som gäller för dessa kristider.

Renoveringar fortsätter som planerat

Planerade renoveringar, fönsterbyten och konstruktion fortsätter som vanligt, vårat arbete hos dig som kund kommer fortsätta med Folkhelsomyndighetens direktiv som fokus. 

Produktion

Vi kan med hjälp av våra partners för närvarande förhindra större förseningar. Normalt ska ett parti fönster (utan tillval) nå vårat lager inom 14 dagar. Detta har nu förskjutits till 16-18 dagar ifrån beställnings datum. Vid extra tillval så som färger, special hängen, mm, kommer du som kund att informeras av din säljare eller installations tekniker om den planerade leverans och installationstiden!

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några råd för att undvika smitta: Läs mer